Logo
Wydrukuj tę stronę

Uprawnienia instytucji dozorowych i towarzystw kwalifikacyjnych

Uprawnienia instytucji dozorowych i towarzystw kwalifikacyjnych
  • UDT - uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu (decyzja nr UD-23-01-M/01/98), dokonywania modernizacji (decyzja nr UD-23-1-P/1-02), dokonywania napraw (decyzja nr UD-23-1-N/01-98) suwnic, żurawi, podestów ruchomych, cięgników, elementów urządzeń dźwignicowych wydane przez Oddział Dozoru Technicznego w Siedlcach,
  • WDT - uprawnienia do modernizacji i naprawy suwnic wydane przez Delegaturę nr 1 Wojskowego Dozoru Technicznego w Warszawie. Decyzje nr 303-01/WDT/UTB/05.
  • TÜV NORD - certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 1090-2:2018-09 dla wyrobów budowlanych w zakresie elementów konstrukcji nośnych oraz ich zestawów wykonanych ze stali do klasy EXC 3.
  • TÜV NORD - certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych dla procesów spawania na zgodność z normą PN-EN ISO 3834-2 w zakresie technologii spawania zapewniających właściwą produkcję i kontrolę wyrobów spawanych.

Dla działań takich jak: projektowanie, wytwarzanie, modernizacja, naprawy, remonty, instalowanie i serwis urządzeń dźwignicowych, konstrukcji stalowych i części maszyn, FUD S.A. posiada następujące certyfikaty:

  • PN-EN ISO 9001:2015 - certyfikat ECJIP na zgodność z normą dla Systemu Zarządzania Jakością,
  • PN-N-18001:2004 - certyfikat ECJIP na zgodność z normą dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
  • PN-EN ISO 14001:2015 - certyfikat ECJIP na zgodność z normą dla System Zarządzania Środowiskowego.
Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. © Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja Mesje.com.